Du er her. #1 - Foreningswebsite > Nyheder fra DJ > Generalforsamling 2019

Generalforsamling afholdes torsdag den 21. februar kl. 19.30 i

Mødestedet Sædding Centeret.

Dagsorden

1.      Valg af dirigent

2.      Beretning.

3.      Regnskab.

4.      Indkomne forslag.

5.      Fastsættelse af kontingent.

6.      Valg af kasserer.

7.      Valg af et bestyrelsesmedlem.

8.      Valg af to bestyrelsessuppleanter.

9.      Valg til dressurudvalg.

10. Valg til markpr.-/apporteringsprøveudvalg.

11. Valg til udvalg for andre aktiviteter.

12. Eventuelt.

 

Forslag samt indstillinger til årets jæger, skal være formanden,

Erik Madsen Gefions Alle 17A 6705 Esbjerg Ø i hænde senest onsdag

den 13. februar. Evt. forslag kan fås ved henvendelse til formanden Erik Madsen 7514 5173 efter denne dato. Efter forsamlingen er foreningen vært ved brød og kaffe.

 

                                                                                                                          P.b.v.

                                                                                                          Erik Madsen