Du er her. #1 - Foreningswebsite > Om foreningen > Historie

Esbjerg Øst jagtforening startede i 1939 var der nogle lokale jægere der snakkede sammen om at oprette en jagtforening, for at få lidt orden på forholdene angående strandjagten i Roborg bugten, da der herskede et udbredt krybskytteri derude i strandengene.

Det var tanken at jagtforeningen skulle samle og leje de mange små parceller til samlet benyttelse for foreningens medlemmer.
Der blev sammenkaldt til et møde på Veldbæk skole d. 28. juli 1939 for at stifte jagtforeningen, og indmelde den i en af jagtorganisationerne. Det endte med at blive Dansk Jagtforening.
Navnet på Jagtforeningen blev: Jerne Østersogns Jagtforening.
På den første stiftende generalforsamling blev der valgt en bestyrelse bestående af:
 
Foreningens første formand:
Mads Biltoft. Måde
Kristian Jepsen. Måde
Jens E. Jensen.Veldbæk
Hans C. Sørensen. Veldtofte
Hans Carlsen. Novrup.
Foreningen startede med 11 medlemmer.